Tilsynsrapporter – COVID-19 vaccination

Styrelsen for Patientsikkerhed førte tilsyn af Practio’s COVID-19 vaccinationscentre i juli 2021.

Vurderingen af patientsikkerheden er baseret på observationer, interviews, journal- og instruksgennemgang. På baggrund af ovennævnte konstaterer Styrelsen for Patientsikkerhed, at alle vaccinationscentre er velorganiserede med gode procedurer og høj grad af systematik og digitalisering.

Efter tilsynet af vaccinationscentrene vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

Nedenfor kan du finde tilsynsrapporterne for hver af vores vaccinationscentre: - København - Roskilde - Odense - Aarhus - Aalborg