Brugervilkår

Gældende pr. 30 Nov 2020

01. Introduktion

Disse vilkår (”Brugervilkår”) handler om brug af hjemmesiden www.practio.dk (”Hjemmesiden”) og gælder mellem dig og Practio ApS, Flæsketorvet 26, 1 1711 København V, CVR-nr.: 36392576 (”Practio”).

Hjemmesiden er udviklet af Practio. Practio ejer Hjemmesidens indhold og alle de tilhørende immaterielle rettigheder.

Ved at benytte Hjemmesiden bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret Brugervilkårene.

Practio anbefaler, at du læser Brugervilkårene grundigt, før du bruger Hjemmesiden. Brugervilkårene gælder for enhver brug af Hjemmesiden og det omfatter således hvis du laver reservationer via Hjemmesiden til en Vaccination. Se nærmere under afsnittet Vaccination.

Det koster et gebyr på 100 kr. at udeblive fra en reservation. Hvis du laver en reservation, men senere bliver forhindret, er det derfor vigtigt, at du husker at aflyse. Se mere om gebyr og aflysning under afsnittet Gebyr.

02. Hjemmesidens formål

Formålet med Hjemmesiden er at tilbyde dig mulighed for at reservere tid til en vaccination. Vaccination omfatter i visse tilfælde behandling med malariamedicin. Se nærmere under afsnittet Vaccination.

Hjemmesiden fungerer desuden som et opslagsværk, hvor du kan finde mere information om de Vaccinationer, der er relevant at overveje for forskellige rejsemål.

Det er ikke formålet med Hjemmesiden at fremme ordinering, udlevering, salg eller forbrug af bestemte lægemidler. Practio forhandler ikke lægemidler og Hjemmesiden er i øvrigt produkt neutral.

03. Adgang til Hjemmesiden

Hjemmesiden er en gratis tjeneste til personlig brug. Kommerciel brug er ikke tilladt.

Hjemmesiden er stillet til rådighed for dig, som den er og forefindes, og du har alene ret til at anvende Hjemmesiden som beskrevet i Brugervilkårene.

Du kan benytte det meste af Hjemmesiden uden at foretage reservationer og uden at registrere oplysninger om dig selv.

04. Vaccination

Hos Practio består en Vaccination af to dele: (1) en samtale og (2) en vaccination (”Vaccination”). Samtalens formål er at fastlægge din anbefalede vaccinationsplan. Valget af vaccine og/eller malariamedicin afhænger blandt andet af din rejsedestination. Vaccinationen består af en injektion med den eller de anbefalede vacciner. Vaccinatøren udfører vaccinationen på apoteket.

Ved din bestilling kan du vælge mellem en Fysisk eller en Telefonisk Vaccination. De to former er beskrevet nedenfor. I begge tilfælde køber du Vaccinationen af Practio. Du modtager og betaler for Vaccinationen på apoteket.

Nogle apoteker tilbyder samtale og vaccination under det samme fremmøde (”Fysisk Vaccination”). Ved en Fysisk Vaccination har du således samtalen med vaccinatøren på apoteket, der også udfører vaccinationen. Du kan reservere tid til en Fysisk Vaccination via Hjemmesiden.

Andre apoteker tilbyder Telefonisk Vaccination (”Telefonisk Vaccination”). Ved Telefonisk Vaccination gennemfører Practio’s vaccinationsrådgiver samtalen med dig over telefonen. Dernæst går du på apoteket, hvor vaccinatøren udfører vaccinationen. Hvis du reserverer en Telefonisk Vaccination via Hjemmesiden, ringer vaccinationsrådgiveren til dig på det valgte tidspunkt. Din tid til vaccinationen på apoteket reserverer du sammen med vaccinationsrådgiveren under samtalen.

Uanset om du vælger en Fysisk eller en Telefonisk Vaccination, indgår du ikke nogen bindende aftale om køb via Hjemmesiden. Du kan først træffe din beslutning om at købe vaccinationen, når du møder op på apoteket. Der er derfor ikke tale om fjernsalg eller salg uden for Practio’s forretningssted.

Du har til enhver tid ret til at aflyse eller ændre din reservation. Du aflyser eller ændrer ved at bruge linket i e-mailen fra Practio, der bekræfter reservationen, eller ved at ringe til Practio. Practio’s kontaktoplysninger er nedenfor under Klager, feedback og bivirkning.

Du kan altid se på Hjemmesiden, om et apotek tilbyder behandling som Fysisk eller Telefonisk Vaccination.

05. Gebyr

Det er gratis for dig at reservere tid til en Vaccination og du bestemmer altid selv, om du ønsker købe behandlingen, når du fysisk er på apoteket.

For at Practio kan planlægge sin forretning, er det dog vigtigt, at du aflyser din reservation, hvis du er forhindret i at tage telefonen eller møde på apoteket i det tidsrum, som du har reserveret.

Hvis du undlader at aflyse eller ændre din reservation og ikke tager telefonen, når Practio’s vaccinationsrådgiver ringer eller udebliver fra din tid på apoteket, forbeholder Practio sig retten til at opkræve et gebyr fra dig. Gebyret er 100 kr.

Du aflyser og ændrer din reservation via linket i e-mailen fra Practio, der bekræfter reservationen, eller ved at ringe til Practio. Practio’s kontaktoplysninger er nedenfor under Klager, feedback og bivirkning.

06. Vaccinatørerne

Vaccinatørerne på apoteket udfører Vaccinationer på delegation fra Practio’s læger. Practio har det overordnede ansvar for vaccinationerne.

Vaccinatørerne er uddannet og certificeret af Practio’s læger. Vaccinatørerne skal til enhver tid følge lægernes instrukser. Lægerne har desuden pligt til at føre tilsyn og efteruddanne vaccinatørerne.

Som beskrevet ovenfor er det på apoteket, at du indgår en aftale med Practio om køb af en Vaccination, som apoteket udfører på vegne af Practio.

Vaccinatøren informerer dig om behandlingen, når du møder op på apoteket. I den forbindelse beder vaccinatøren dig i overensstemmelse med sundhedsloven desuden om dit samtykke til, at du modtager vaccinationen.

07. Priser og betaling

Du betaler altid på apoteket, uanset om du vælger en Telefonisk eller Fysisk Vaccination.

Vaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring. Du skal derfor selv betale for behandlingen.

Den samlede pris for en Vaccination (samtale, vaccination og vacciner) består af prisen på vaccinerne tillagt et fast honorar pr. Vaccination.

På Hjemmesiden kan du se honoraret og priserne for vaccinerne.

08. Ansvarsfraskrivelse

Brug af Hjemmesiden sker på eget ansvar.

Practio gør sit bedste for at holde Hjemmesiden opdateret på ny sundhedsfaglig viden. Practio kan ikke garantere, at Hjemmesidens indhold er fejlfrit eller opdateret, og Practio kan ikke holdes ansvarlig for det.

Hjemmesiden har alene et informativt formål, der skal understøttes af den information, du får af vaccinationsrådgiveren over telefonen og af vaccinatøren på apoteket. Hjemmesidens indhold udgør ikke medicinsk rådgivning, og den egentlige rådgivning sker over telefonen og på apoteket.

I forbindelse med din Vaccination skal du derfor oplyse fyldestgørende om din kommende rejse og din helbredsmæssige tilstand samt svare korrekt på alle de spørgsmål, som vaccinationsrådgiveren og vaccinatøren stiller dig.

09. Uautoriseret brug eller modifikation af Hjemmesiden

Du må ikke udøve følgende i forbindelse med Hjemmesiden: (a) overdrage software eller andet materiale, der indeholder nogen former for virus eller andre emner af destruktiv eller forstyrrende karakter, (b) udnytte Hjemmesiden på nogen uautoriseret måde, (c) udnytte, kopiere, distribuere, transmittere, modificere, adaptere, give i underlicens, oversætte, sælge, leje, lease, foretage reverse engineering af, dekompilere eller demontere nogen del af Hjemmesiden, eller (d) fjerne, ændre, omgå eller på anden måde manipulere sikkerhedsteknologien.

10. Klager, feedback og bivirkning

Practio vil meget gerne modtage feedback fra dig vedrørende brug af Hjemmesiden. Klager og feedback kan sendes til følgende adresse, enten som post eller e-mail:

Practio ApS Flæsketorvet 26, 1. 1171 København V Danmark 35 30 10 98

E-mail: info@practio.dk

Oplever du bivirkninger ved vaccinen, bør du melde bivirkningen til Lægemiddelstyrelsen.

11. Indsamling af personlige oplysninger

Practio’s persondatapolitik finder du her.

12. Meddelelser fra Practio

Du modtager en bekræftelse på e-mail og SMS fra Practio, hvis du bestiller en tid til at blive ringet op af vaccinationsrådgiveren eller til en Fysisk Vaccination på apoteket. For god ordens skyld modtager du kort tid forinden din ønskede tid for samtale eller vaccination også en påmindelse om reservationen.

Practio følger op i en e-mail eller SMS med henblik på at aftale en ny tid, hvis du bliver forhindret i at tage telefonen, når vaccinationsrådgiveren ringer.

Hvis du aflyser din reservation via Hjemmesiden, sender Practio dig en bekræftelse pr. e-mail, der giver dig mulighed for at aftale en ny reservation til at blive ringet op. Hvis du ikke ønsker en ny reservation, kan du bare ignorere e-mailen. Du modtager ikke flere henvendelser fra Practio, medmindre du laver en ny reservation.

Når du har gennemført en Vaccination, betaler du på apoteket, som modtager pengene på vegne af Practio. Derefter sender Practio dig en e-mail med en bekræftelse og en kvittering.

13. Ændringer af Hjemmesiden og Brugervilkårene

Practio forbeholder sig retten til at ændre indholdet af Hjemmesiden. Practio kan ændre Brugervilkårene blandt andet ved ændringer i:

  • lovgivning, regulering eller praksis

  • hjemmesidens tilrettelæggelse eller formål

I tilfælde af ændringer i Brugervilkårene vil Practio med rimeligt varsel give direkte og individuel besked i e-mail eller SMS. Ændringerne gælder kun fremadrettet brug af Hjemmesiden.

14. Lovvalg og værneting

Brugervilkårene er underlagt dansk ret. Københavns Byret skal være værneting, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.