Brugervilkår: COVID-19 Vaccination (tilvalgsordning)

Gældende pr. 20 Maj 2021

01. Introduktion

Disse vilkår (”Brugervilkår”) handler om brug af COVID-19 Vaccination (tilvalgsordning), inklusive brug af hjemmesiden www.practio.dk/coronavirus/vaccination (”Hjemmesiden”), og gælder mellem dig og Practio ApS, Flæsketorvet 26, 1 1711 København V, CVR-nr.: 36392576 (”Practio”).

Ved at acceptere disse vilkår bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret Brugervilkårene. Brugervilkårene gælder for hele vaccinationsforløbet, samt enhver brug af Hjemmesiden. Practio anbefaler, at du læser Brugervilkårene grundigt, før du accepterer dem.

02. COVID-19 Vaccination (tilvalgsordning)

COVID-19 Vaccination (tilvalgsordning) er en service, hvorigennem du kan blive vaccineret med en af de vacciner Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler som del af det danske sundhedsprogram. Servicen tilbydes til danskere på basis af den danske regerings ønske om at gøre disse vacciner tilgængelige, og er gratis for dig.

Servicen består af tre dele: (1) booking af tid og besvarelse af spørgsmål på vores hjemmeside, (2) en samtale med en læge, og (3) en eller flere vaccination(er) på et af Practios vaccinationssteder.

Del 1 Booking: Ved booking på vores hjemmeside, er formålet at planlægge tid til samtale med en læge, samt information om denne service, og indsamle din personlige information, til brug for samtale med en læge. Dette foregår ved at du udfylder et skema på vores hjemmeside, umiddelbart efter at have accepteret disse vilkår.

Del 2 Lægesamtale: Ved samtale med en læge, er formålet at sikre at du er fuldt oplyst om fordele og ulemper ved at modtage en vaccinations gennem denne tilvalgsordning, herunder muligheden for alvorlige bivirkninger, samt det forhold at Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler disse vacciner som del af det danske vaccinationsprogram, og herefter give lægen mulighed for at vælge at ordinere en vaccine, hvis du stadig samtykker hertil. Dette foregår ved at du bliver ringet op på et videoopkald af en læge. Skulle videoopkaldet ikke fungere, vil lægen i stedet ringe dig op på det telefonnummer du har angivet. Vælger lægen ikke at ordinere nogen vaccine, eller samtykker du ikke her til, afbrydes servicen.

Del 3 Vaccination: Ved vaccination, er formålet at injicere den vaccine der er ordineret af en læge (hvis nogen). Dette foregår ved at du møder op på et at Practios vaccinationssteder på et tidspunkt aftalt med Practio, hvorefter du vil blive bedt om igen at bekræfte at du ønsker den ordinerede vaccine. Injektion foregår altid minimum dagen efter lægesamtalen, med henblik på at give dig tid til at overveje dit valg. Hvis du samtykker til injektionen på vaccinationsstedet, injiceres du med vaccinen. Hvis vaccinen kræver flere doser, gentages denne del af service et tilsvarende antal gange.

Bemærk at denne service har følgende begrænsninger:

  • Servicen er kun tilgængelige for personer på 18 eller over

  • Practio forbeholder sig retten til at aflyse eller ændre bookede tider på basis af uforudsete omstændigheder eller ændringer i dansk lovgivning på området.

03. Kontakt fra Practio

Du modtager i forbindelse med servicen en eller flere bekræftelser på e-mail og SMS fra Practio, hvis du bestiller en tid til at tale med en læge eller til en vaccination. Efter en vaccination er gennemført, vil du modtage en bekræftelse, og en invitation til næste dose hvis en sådan kræves. Hvis du aflyser en reservation til samtale eller injektion, sender Practio dig en bekræftelse herpå per e-mail.

Se vores persondatapolitik for at læse mere om hvordan vi benytter din persondata i forbindelse med denne service.

04. Gratis service

Denne service er gratis for dig, da den er dækket af offentligt tilskud.

05. Læger

Læger der deltager i denne service, er ansat af Practio, men ordinerer på basis af deres egen lægefaglige kompetence. Det er til enhver tid op til den læge du taler med, at vurdere om vaccination med vacciner inkluderet i denne service kan ordineres til dig, på basis af deres egen lægefaglige kompetence og gældende retningslinjer. Vaccination gennem denne service kan kun gennemføres hvis lægen vælger at ordinere en vaccine til dig.

06. Samtykke

Denne service kræver dit udtrykkelige samtykke, både i forbindelse med samtale med en læge, og på injektionstidspunktet. Du kan på ethvert tidspunkt vælge at tilbagetrække dit samtykke, også efter at du har fået ordineret en vaccine eller er mødt op på et vaccinationssted.

07. Vilkår

I forbindelse med denne service, er det vigtigt at du opfylder følgende vilkår, for at sikre en sikker og effektiv service:

  • Svar oprigtigt: I forbindelse med din samtale med en læge, bedes du oplyse oprigtigt og fyldestgørende på spørgsmål om dit helbred og dine personoplysninger. Ønsker du ikke at besvare disse spørgsmål, er du altid velkommen til at lade være, men i så fald kan vaccinationen potentielt ikke gennemføres.

  • Aflys i god tid: Bliver du forhindret i at deltage i en samtale eller vaccination, bør du meddele dette til Practio i god tid.

  • Mød ikke op med symptomer: Udvikler du symptomer på COVID-19, anden smitsom sygdom, eller andre forhold der påvirker vaccinationen, skal du ikke møde op til vaccination, og meddele dette til Practio.

  • Søg hjælp ved bivirkninger: Oplever du bivirkninger efter vaccinationen, eller andre komplikationer som konsekvens heraf, bør du kontakte egen læge. Ved akut tilstand, bør du ringe 112. Herefter bør du kontakte Practio, og indberette evt. bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen.

08. Aflysning og ombooking

Du har til enhver tid ret til at aflyse eller ændre din reservation af samtale eller injektion. Du aflyser eller ændrer ved at bruge linket i e-mailen fra Practio, der bekræfter reservationen. Practio’s kontaktoplysninger er nedenfor under Klager, feedback og bivirkning.

09. Brug af Hjemmesiden

Formålet med Hjemmesiden er at tilbyde dig mulighed for at reservere tid til en COVID-19 vaccination. Hjemmesiden er en gratis tjeneste til personlig brug. Kommerciel brug er ikke tilladt. Det er ikke formålet med Hjemmesiden at fremme ordinering, udlevering, salg eller forbrug af bestemte lægemidler, og Practio forhandler ikke lægemidler gennem Hjemmesiden. Hjemmesiden er udviklet af Practio. Practio ejer Hjemmesidens indhold og alle de tilhørende immaterielle rettigheder.

Hjemmesiden er stillet til rådighed for dig, som den er og forefindes, og du har alene ret til at anvende Hjemmesiden som beskrevet i Brugervilkårene. Du kan benytte det meste af Hjemmesiden uden at foretage reservationer og uden at registrere oplysninger om dig selv. Uanset om du vælger at booke en samtale med en læge gennem hjemmesiden, indgår du ikke nogen bindende aftale om køb via Hjemmesiden. Du kan først træffe din beslutning om at acceptere vaccinationen, når du møder op på vaccinationsstedet, og servicen er gratis for brugeren. Der er derfor ikke tale om fjernsalg eller salg uden for Practio’s forretningssted.

Du må ikke udøve følgende i forbindelse med Hjemmesiden: (a) overdrage software eller andet materiale, der indeholder nogen former for virus eller andre emner af destruktiv eller forstyrrende karakter, (b) udnytte Hjemmesiden på nogen uautoriseret måde, (c) udnytte, kopiere, distribuere, transmittere, modificere, adaptere, give i underlicens, oversætte, sælge, leje, lease, foretage reverse engineering af, dekompilere eller demontere nogen del af Hjemmesiden, eller (d) fjerne, ændre, omgå eller på anden måde manipulere sikkerhedsteknologien.

Brug af Hjemmesiden sker på eget ansvar. Practio gør sit bedste for at holde Hjemmesiden opdateret på ny sundhedsfaglig viden. Practio kan ikke garantere, at Hjemmesidens indhold er fejlfrit eller opdateret, og Practio kan ikke holdes ansvarlig for det. Hjemmesiden har alene et informativt formål, der skal understøttes af den information, du får af lægen og på vaccinationsstedet. Hjemmesidens indhold udgør ikke medicinsk rådgivning, og den egentlige rådgivning sker over videoopkald, telefon, og på vaccinationsstedet.

10. Klager, feedback og bivirkning

Practio vil meget gerne modtage feedback fra dig vedrørende brug af denne service. Klager og feedback kan sendes til følgende adresse, enten som post eller e-mail:

Practio ApS Flæsketorvet 26, 1 1711 København V Danmark

E-mail: info@practio.com

11. Ændringer af Brugervilkårene

Practio forbeholder sig retten til at ændre indholdet af disse brugervilkår, inklusiv Hjemmesiden. Practio kan ændre Brugervilkårene blandt andet ved ændringer i:

  • Lovgivning, regulering eller praksis

  • Hjemmesidens tilrettelæggelse eller formål

I tilfælde af ændringer i Brugervilkårene vil Practio med rimeligt varsel give direkte og individuel besked i e-mail eller SMS. Ændringerne gælder kun fremadrettet brug af Servicen.

12. Lovvalg og værneting

Brugervilkårene er underlagt dansk ret. Københavns Byret skal være værneting, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.