Artikler / COVID-19 behandling

COVID-19 behandling: medicin, der i øjeblikket bliver testet

Mens hele verden venter på en effektiv coronavirus vaccine, er en del eksisterende lægemidler blevet udråbt som mulig behandling mod coronavirus. Nuværende COVID-19 behandling varierer afhængig af sygdomsforløbets alvor, og i mildere tilfælde anbefales paracetamol og hvile. I tilfælde hvor patienter udvikler vejrtrækningsproblemer, kan behandling indebære supplerende ilt og assisteret ventilation.

Mens hele verden venter på en effektiv coronavirus vaccine, er en del eksisterende lægemidler blevet udråbt som mulig behandling mod coronavirus. Nuværende COVID-19 behandling varierer afhængig af sygdomsforløbets alvor, og i mildere tilfælde anbefales paracetamol og hvile. I tilfælde hvor patienter udvikler vejrtrækningsproblemer, kan behandling indebære supplerende ilt og assisteret ventilation.

Findes der en behandling mod COVID-19?

Der er på nuværende tidspunkt ingen dokumentation på effektiv behandling af COVID-19, men over 100 lægemidler bliver i øjeblikket enten afprøvet eller er planlagt. Forskere kæmper også mod uret for at udvikle nye eksperimentelle behandlinger mod coronavirus. 

Her er et kort overblik over nogle af de lovende lægemidler og eksperimentelle behandlinger, som kan blive brugt til at kurere coronavirus.

Hvilke typer af medicin kan muligvis bruges til at kurere COVID-19?

Der er en del forskellige måder at gribe COVID-19 behandling an på, men de fleste kan grupperes i følgende to kategorier:

  • Antiviral medicin Disse begrænser virussens evne til at replikere i kroppen.

  • Immunmodulerende lægemidler Disse lægemidler behandler specifikt en overreaktion af immunsystemet, som man mener sker i de mest alvorlige coronavirus tilfælde.

På nuværende tidspunkt er der to lægemidler, der har en dokumenteret positiv effekt ved COVID-19 behandling, nemlig remdesivir og interleukin-6-antistoffet sarilumab. Dog er kun resultaterne for remdesivir publiceret. 

Mange andre lægemidler bliver i øjeblikket testet, men det anbefales ikke, at man bruger dem til COVID-19 behandling uden for kliniske forsøg.

Antiviral medicin mod coronavirus

Remdesivir

Remdesivir er på nuværende tidspunkt under udvikling til behandling af ebola, men det har vist lovende resultater i en række studier og dyreforsøg mod COVID-19. 

Lægemidlet bruges derfor til at behandle coronavirus i Danmark, og i USA er remdesivir blevet endeligt godkendt til coronavirus behandling som det første og eneste lægemiddel.

Hydroxychloroquin

Hydroxychloroquin er godkendt i Danmark til forebyggelse og behandling af blandt andet malaria, og nogle studier tyder på, at den også kan have en vis effekt på COVID-19. 

I øjeblikket foretages en række kliniske studier, der undersøger hydroxychloroquin’s effekt og sikkerhed ved behandling mod coronavirus, inklusiv fem danske forsøg, men indtil videre er der ikke nogen dokumentation på, at det virker.

Lopinavir/ritonavir

Lopinavir/ritonavir er i Danmark godkendt til HIV-behandling. Lægemidlet har dog vist en effekt ved behandling mod SARS, og ét studie har også vist, at det kan have en lille effekt på indlæggelsesvarigheden på intensivafdeling ved behandling mod coronavirus. Intet kan dog konkluderes endnu, da man afventer svar fra flere kliniske studier.

Immunmodulerende lægemidler

Sarilumab

Sarilumab er et immunsupprimerende lægemiddel, der binder sig til interleukin-6, og bruges til at behandle reumatoid artritis, en kronisk inflammatorisk ledsygdom. 

De første resultater fra et studie viser bedring hos patienter der har brug for iltbehandling ved sarilumab behandling af COVID-19, men hos personer med en mindre kritisk tilstand kunne man ikke se nogen effekt. 

Der afventes stadig resultater fra flere kliniske studier, og et dansk studie undersøger også sarilumab’s effekt på patienter der har alvorlige vejrtrækningsproblemer på grund af coronavirus.

Kan vitamin D kurere COVID-19?

Enkelte studier indikerer, at vitamin D kan have en positiv effekt på virusinfektioner som eksempelvis influenza, men indtil videre er der intet der tyder på, at vitamin D kan bruges til behandling af coronavirus. Der afventes dog resultater fra flere kliniske studier.