Artikler / COVID-19 Vaccination

Hvilke bivirkninger har COVID-19 vaccinerne?

Er der bivirkningerne ved COVID-19 vaccinerne? I denne artikel vil vi forklare, hvorfor coronavirus vaccinerne, ligesom alle andre vacciner, kan være forbundet med bivirkninger.

Er der bivirkningerne ved COVID-19 vaccinerne? I denne artikel vil vi forklare, hvorfor coronavirus vaccinerne, ligesom alle andre vacciner, kan være forbundet med bivirkninger.

Hvorfor forårsager COVID-19 vacciner bivirkninger?

Ved vaccination stimuleres kroppens forsvarsmekanismer.

Selvom vaccinerne mod COVID-19 er forskellige, er målet det samme: at styrke kroppens evne til at forsvare sig mod infektion med coronavirus SARS-CoV-2.

Normale bivirkninger ved COVID-19 vaccination, såsom feber eller kulderystelser, viser, at vaccinen effektivt har stimuleret en reaktion fra immunforsvaret. 

Ingen af de i EU godkendte vacciner mod COVID-19 indeholder aktiv eller inaktiv SARS-CoV-2 virus. Det vil sige, at der ikke er risiko for at blive smittet med COVID-19 af vaccinen.

Hvilke bivirkninger har COVID-19 vaccinerne?

Ifølge Sundhedsstyrelsen vil de fleste opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige COVID-19 vaccine bivirkninger er f.eks. træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. 

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straks-reaktioner (anafylaksi), som blandt andet kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen.

Vil der være nogle langtidsbivirkninger ved COVID-19 vaccination?

Ifølge Jonas Nilsen, læge og medstifter af Practio, ”vil COVID-19 vaccine bivirkninger langt oftest opstå kort tid efter, at vaccination er givet. Vaccinen i sig selv bliver ikke i kroppen særlig længe, og bivirkningerne man kan opleve dagene efter vaccination skyldes kroppens immunrespons til vaccinen.”

Det er dog vigtigt at huske på, at ”vi ikke kan udelukke sandsynligheden for, at få personer måske oplever COVID-19 vaccine bivirkninger, som vi ikke kendte til i forvejen. Dog er vaccinationsudrulningen blevet nøje overvåget, og der er et robust rapporteringssystem på plads, der vil sikre, at alle bivirkninger til coronavirus vaccinen identificeres hurtigst muligt.”

Det er også vigtigt at forstå, at mange mennesker muligvis bliver syge omkring samme tidspunkt, som de bliver vaccineret, og det har ikke nødvendigvis sammenhæng til vaccinen. Ifølge Oxford Vaccine Knowledge Projekt: ”når en vaccine gives til et stort antal mennesker i en population, er det sandsynligt, at få personer tilfældigvis vil udvikle en form for sygdom omkring samme tidspunkt som vaccinationen, men dette beviser ikke, at der er tale om ’årsag og effekt’.”

Allergiske reaktioner ved COVID-19 vaccination

Tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner til COVID-19 vaccinerne er ekstremt sjældne.

Sundhedspersonalet, som administrerer vaccinen, er trænet til at håndtere allergiske reaktioner og kan derfor behandle dem straks. Man bør informere sundhedspersonalet om tidligere allergiske reaktioner, inden vaccinationen finder sted. Personer, som er allergiske overfor indholdsstoffer i COVID-19 vaccinen, bør ikke vaccineres. 

Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod COVID-19. 

Hvis du har kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol, skal du kontakte din læge før vaccination.

Bivirkninger ved COVID-19 vaccination versus symptomer fra COVID-19

For en del af befolkningen kan COVID-19 være en alvorlig sygdom forbundet med øget risiko for indlæggelse og senfølger. Derfor giver det rigtig god mening at vaccinere mod sygdommen. Dette for at beskytte den enkelte, men også for at beskytte sygehusvæsenet mod overbelægning, således det kan varetage behandling af andre alvorlige sygdomme. 

For langt de fleste vil bivirkningerne ved coronavirus vaccination være langt mindre end sygdom med COVID-19. Senfølger er et stort problem efter COVID-19. De ses ikke efter vaccination. 

COVID-19 senfølger

Der indsamles stadig data for at kortlægge omfanget af senfølger associeret med Covid-19 sygdom, men nogle af de kendte komplikationer omfatter:

  • skader på hjertemuskulaturen

  • vejrtræknings problemer og skader på lungevævet

  • nyrepåvirkning

  • hudproblemer som udslæt eller hårtab

  • neurologiske problemer som langtids tab af smagssans, søvnproblemer og koncentrationsbesvær

  • psykiske problemer herunder depression, angst og humørsvingninger

Der er desuden en voksende bekymring om, at coronavirus kan medføre neurologiske senfølger. Coronavirus’ effekt på nervesystemet kan betyde, at der muligvis er en forhøjet risiko for at få et slagtilfælde eller udvikle alzheimers senere i livet.

Heldigvis oplever de fleste ingen eller få senfølger, men det er umuligt at forudsige om den enkelte er i risiko herfor.

Hvor stor skal flokimmuniteten være for at afslutte pandemien?

Ifølge eksperter skal mellem 60-70% af befolkningen være immune mod coronavirus for at opnå flokimmunitet i samfundet. Tallet kan muligvis være endnu højere idet der er tilkommet mere smitsomme varianter af coronavirus.

Flokimmunitet er essentielt, da det vil beskytte de mest sårbare i samfundet fra at blive smittet. Hvis ikke nok personer modtager COVID-19 vaccinen, vil det forlænge pandemien på ukendt tid.