Artikler / COVID-19 Vaccination

Hvor sikker er coronavirus vaccination?

Mens verden står overfor en af de vigtigste vacciner i nyere tid, er der stadig nogle, der er i tvivl om COVID-19 vaccinens sikkerhed, og fravælger den bevidst. Læs her for at få et indblik i hvor sikker coronavirus vaccination er.

Mens verden står overfor en af de vigtigste vacciner i nyere tid, er der stadig nogle, der er i tvivl om COVID-19 vaccinens sikkerhed, og fravælger den bevidst. Læs her for at få et indblik i hvor sikker coronavirus vaccination er.

COVID-19 har forårsaget utallige dødsfald i store dele af verden, og det seneste år har sundhedspersonale kæmpet en hård kamp. Selvom vi i Danmark har været heldige med en langt mindre voldsom situation end den i eksempelvis Sydeuropa, har 2020 indebåret omfattende restriktioner for alle danskere.

Nu er de første coronavirus vacciner godkendt, og de spiller en afgørende rolle i kampen mod pandemien, da de skal hjælpe os med at opnå flokimmunitet, så vi alle kan vende tilbage til en normal hverdag. Dog ser vi personer, der er skeptiske vedrørende COVID-19 vaccinens sikkerhed, og bevidst fravælger den. Så hvor sikker er coronavirus vaccination egentlig?

Historisk og videnskabelig evidens

I to århundreder har man set videnskabelig evidens for, at vacciner virker og udrydder alvorlige sygdomme, der forårsager epidemier i hele verden.

Blandt disse var koppevaccinen, som blev udviklet for at bekæmpe virussygdommen kopper, der var en frygtet lidelse op gennem den europæiske historie. I Danmark var koppevaccinen obligatorisk for alle børn fra 1810 til 1976, hvor sygdommen blev udryddet.

Andre virussygdomme inkluderer polio, som i Danmark blev udryddet effektivt via vaccination i den anden halvdel af 1900-tallet.

Men hvorfor er der så alligevel mennesker, der fravælger COVID-19 vaccinen på trods af den historiske og videnskabelige evidens?

Skræk for bivirkninger

Et af de mest omtalte emner vedrørende coronavirus vaccinens sikkerhed er bivirkninger. Grundet den hurtige udvikling af vacciner, er man bekymret for de bivirkninger vaccinen kan have.

Tidligere har der også været kritik af andre vacciner, eksempelvis hpv-vaccinen, som man mente gav neurologiske lidelser. Efter en grundig undersøgelse på op til 1,4 millioner piger udført af Statens Serum Institut fra 2007 til 2016, konkluderede man, at der ikke var nogen forbindelse mellem hpv-vaccinen og neurologiske lidelser.

Hurtig vaccineudvikling

Hastigheden af coronavirus vaccinens udvikling er også en ting der er blevet sat spørgsmålstegn ved. Man mener ikke, at man kan udvikle en effektiv og sikker vaccine på så kort tid, når det normalt tager 10 år.

Generel modstand mod vacciner

WHO udpegede i 2019 vaccinemodstand som en af de ti største trusler mod den globale sundhed. I de seneste år har man set flere situationer, der understøtter dette. Et eksempel er modstanden mod MFR-vaccinen, som har ledt til stigende mæslingetilfælde i Europa, selv i lande hvor man næsten havde udryddet sygdommen. Og tingene er ikke anderledes for COVID-19, hvor den generelle vaccinemodstand kan udgøre en trussel i kampen mod pandemien.

Et nærmere kig på kritikken

Men er der noget sandhed i kritikken eller er det faktisk sikkert at få COVID-19 vaccinen? Lad os kigge nærmere på det.

Selvom vi ikke er enige med vaccinemodstanderne, kan vi godt forstå tankerne bag deres kritik vedrørende coronavirus vaccinen.

Al medicin, der virker, har også risiko for bivirkninger. Der er to sider af samme mønt – hvor der er positive effekter, er der også risiko for negative. På samme måde er der også altid risiko for bivirkninger ved vacciner. De fleste vaccine bivirkninger er dog milde og går oftest over af sig selv, mens alvorlige bivirkninger er sjældne.

Og det er her, der sker en forkert afvejning hos personer, der fravælger COVID-19 vaccinen. Man vil ikke risikere at blive syg efter vaccination, selvom risikoen er minimal, for man er jo rask. Dog glemmer man at tænke på de alvorlige implikationer coronavirus kan have for en selv eller sine nærmeste, hvis man bliver smittet. Og det er endnu sværere for folk at se sammenhængen, fordi vi i Danmark har været heldige ikke at se følgerne af COVID-19 ude i samfundet på samme måde som i andre lande.

Fravælgere af coronavirus vaccinen påpeger også den hurtige vaccineudvikling, og mener derfor ikke, at den kan være sikker nok at tilbyde befolkningen. Dette er også forståeligt, når man hører, at det normalt tager op til 10 år at færdigudvikle en vaccine. 

Men selvom COVID-19 vaccinerne er udviklet hurtigt, er de ikke forhastede. Man har valgt at prioritere udvikling og produktion af coronavirus vaccinen frem for andre ting, hvilket har muliggjort den hurtige udvikling.

Normalt skal man udføre hver enkelt trin i udviklingsprocessen ét ad gangen, men grundet den store støtte fra det offentlige, har virksomheder kunnet køre tingene parallelt, hvilket ellers ikke er tilfældet.

Vaccinerne er stadig testet på store populationer, som normalt, og grundige kliniske forsøg bliver udført før en vaccine godkendes.

Man har altså ikke lempet kravene, men blot optimeret processen, så udviklingsprocessen kunne gå hurtigere. Det betyder, at coronavirus vaccinerne ikke er mindre sikre, bare fordi det er gået hurtigere at udvikle dem. De er lige så sikre som alt andet, der kommer på markedet.